Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Cena 128.39 zł Katalogowa 149 zł

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana Książka zawiera komentarz praktyczny a także wzory pism procesowych. Autor przede wszystkim skupił się na aspektach apelacji, które decydują o jej poprawności formalnej oraz skuteczności.