Analiza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia

Cena 36.69 zł Katalogowa 48 zł

Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnie­niem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach nabrata istotnego znaczenia. Ujmowane w sprawozdaniu finansowym dane i informacje stanowią źródto wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej analizowanego podmiotu gospodarczego, a umiejętność dokonywania całościowej oceny sytu­acji majątkowej, wypłacalności, rentowności, umożliwia trafną lokalizację występujących w firmie problemów, nieprawidłowości i pozwala na właściwą ocenę decyzji inwestycyjnych. W książce Czytelnik odnajdzie odpowiedzi na następujące pytania:
Co to jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa i jaką pełni w nim funkcję?
Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa?
Kto jest zobowiązany sporządzać sprawozdania finansowe?
W jaki sposób przygotować sprawozdanie finansowe a także w jaki sposób je zanalizować?
Jakie informacje można uzyskać dokonując oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa?
Które grupy wskaźników należy wykorzystać by dokonać prawidłowej analizy sprawozdania finansowego? Książka stanowi materiał dydaktyczny dla studentów kierunków ekonomicznych. Może być również przydatna dla właścicieli przedsiębiorstw zaintere­sowanych prezentowaną problematyką.