Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty

Cena 155.14 zł Katalogowa 199 zł

Komentarz z orzecznictwem do aktów notarialnych

Księgarnia eksiazka.eu poleca najnowsze wydanie komentarza. dr Andrzej Jan Szereda Notariusz w Łodzi, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego przedstawia ponad 220 edytowalnych wzorów na płycie CD

Aż 220 wzorów aktów notarialnych z komentarzem, orzecznictwem i kosztami. Dodatkowo, edytowalne wersje wzorów na płycie CD. Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty to Książka zawierająca 220 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w praktyce. Akt notarialny to urzędowy dokument stwierdzający treść dokonanej czynności prawnej, jaki potwierdza i opisuje przeprowadzenie czynności prawnej. Prezentowana publikacja podzielona została na kilka rozdziałów dotyczących:

- ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego (m.in.: pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa ze zwolnieniem z ograniczeń zawartych w art. 108 KC, potwierdzenia czynności falsus prokuratora);
- prawa rzeczowego (m.in.: służebności drogowej, służebności przesyłu, porozumienia o zmianie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych, zniesienia współwłasności poprzez przyznanie rzeczy jednej osobie);
- zobowiązań (m.in.: poręczenie przez członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o., sprzedaż użytkowania wieczystego i własności gruntu na rzecz obcokrajowca spoza UE, uznanie długu, przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości);
- prawa rodzinnego (m.in.: uznanie dziecka, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, zbycie udziału w rzeczy należącej do majątku wspólnego za zgodą małżonka, podział majątku z przyjęciem długu);
- prawa spadkowego (m.in.: testament z podstawieniem, testament z poleceniem, akt poświadczenia dziedziczenia);
- prawa rolnego (m.in.: sprzedaży tzw. siedliska, sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika, sprzedaży przez wspólnotę gruntową);
- prawa handlowego i korporacyjnego (m.in.: akt zawiązania spółki akcyjnej, protokół wieloosobowej spółki z o.o. z uchwałą potwierdzającą z art. 17 KSH, spółka komandytowa osób fizycznych, oświadczenie o zmianie aktu założycielskiego spółki z o.o.);
- gospodarki nieruchomościami (m.in.: sprzedaż nieruchomości zabudowanej przez gminę w trybie przetargowym na rzecz spółki komandytowej, sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste przez Skarb Państwa);
- prawa spółdzielczego i lokalowego (m.in.: przeniesienie przez Spółdzielnię Mieszkaniową odrębnej własności lokalu na rzecz ubezwłasnowolnionego całkowicie uprawnionego do spółdzielczego lokatorskiego prawa, ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu łącznie z obciążeniem go hipoteką, umowa deweloperska);
- hipoteki i ksiąg wieczystych (m.in.: oświadczenie do złożenia wniosku wieczystoksięgowego w akcie, porozumienie w zakresie ustalenia treści księgi wieczystej, zwolnienie jednej z nieruchomości spod hipoteki łącznej);
- prawa o notariacie (m.in.: odmowy dokonania czynności notarialnej z uzasadnieniem odmowy, protokołu z otwarcia ofert, protokołu przyjęcia depozytu jako dokumentu).

Każdy prezentowany wzór opatrzony został obszernym komentarzem wzbogaconym orzecznictwem a także poglądami doktryny. Ponadto do każdego wzoru wskazano koszty związane ze sporządzeniem danego aktu notarialnego.

Autorami niniejszej książki są notariusze z całej Polski, którzy bardzo często łączą codzienna praktykę z pracą naukową.

Prezentowany tytuł skierowany jest przede wszystkim do notariuszy, zastępców notariuszy, asesorów a także aplikantów notarialnych. Ponadto jest on skierowany do wszystkich osób mających na co dzień związek z aktami notarialnymi, które chciałyby pogłębić wiedzę z tego zakresu.