Akta osobowe po 1 stycznia 2019 roku

prowadzenie, przechowywanie, zmiany
Cena 48.14 zł Katalogowa 49 zł

2019 rok przynosi duże zmiany, jeśli chodzi o akta osobowe. Pojawi się skrócony okres przechowywania części akt (pod pewnymi warunkami), opcja przejścia na e-akta, a także spore zmiany w papierowej dokumentacji pracowniczej. Od 2019 r. nie musimy już przechowywać akt większości pracowników przez 50 lat, lecz jedynie przez 10 lat. Ale w przypadku większości pracowników będzie to obwarowane dodatkowym warunkiem. Będą też pracownicy, których akta będziemy musieli nadal przechowywać przez 50 lat. Tak wynika z przyjętej zmiany kodeksu pracy, która wprowadza także możliwość przejścia na elektroniczne akta osobowe. Będzie też nowe rozporządzenie dotyczące akt osobowych. Ma ono uregulować także zasady prowadzenia akt osobowych – zarówno w formie papierowej, W jaki sposób i elektronicznej. Przykładowo: mają być 4 a nie 3 części akt, pojawią się też pewne nowe regulacje odnośnie numerowania dokumentów. Nowe rozporządzenie szczegółowo reguluje taż zasady przejścia na elektroniczną dokumentację pracowniczą.