Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Cena 81.31 zł Katalogowa 99 zł

Zatrudnianie i zwalnianie cudzoziemców wg projektu nowej ustawy

Książka polecana przez księgarnię eksiazka.eu kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca

Monografia szeroko przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego a także ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego. W książki omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:
- wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
- wykonywania pracy,
- nabywania nieruchomości,
- korzystania z pomocy społecznej państwa,
- kontynuowania lub podjęcia nauki. Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych. MONOGRAFIE