Administracyjnoprawna ochrona dziecka

Ochrona dobrostanu psycho-somatycznego
Cena 38.51 zł Katalogowa 44 zł

Prawo do życia i ochrony zdrowia jest elementarnym prawem człowieka, uznanym i chronionym zarówno w prawie krajowym, W jaki sposób i międzynarodowym. Jakkolwiek dziecko jest podmiotem wszystkich praw i wolności konstytucyjnych (z zatrzeżeniem, iż nie wyklucza tego sama ustawa zasadnicza), co oznacza, że przysługuje mu prawo do ochrony zdrowia statuowane w art. 68 ust. 1 Konstytucji, to w świetle standardu płynącego z art. 68 ust. 3 polskiej ustawy zasadniczej, opieka zdrowotna nad dzieckiem, której gwarantem są władze publiczne, powinna zyskać wymiar szczególny. Życie i zdrowie dziecka są bowiem dobrami wyjątkowo cennymi zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Z tej przyczyny system normatywny udziela im wieloaspektowej ochrony realizowanej za pomocą środków właściwych dla poszczególnych gałęzi prawa.