Zobacz książkę Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza.Podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej.

Zobacz więcej o książce Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury
Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

Wydawnictwo ODDK Isbn 978-83-7804-358-4 Wydanie 3/2017

Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie (rtf, xls) umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 z powiązaniami z KŚT
Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 z powiązaniami z KŚT

Wydawnictwo ODDK Isbn 978-83-7804-344-7 Wydanie 1/2017

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych a także badań statystycznych. Książka zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1864) obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku.

Szczegółowa klasyfikacja 2017

Wydawnictwo ODDK Isbn 978-83-7804-355-3 Wydanie 15/2017

W książce wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań.

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Komentarz składa się z dwóch części:
Część 1 – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Część 2 – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Książka zawiera rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej.

W komentarzu znajdziesz wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Augustowska Maria autorka komentarza do planu kont

Niekwestionowany autorytet w dziedzinie rachunkowości budżetowej – łączy kilkudziesięcioletnie doświadczenie księgowej z dociekliwością wykładowcy, czynnie współpracującego ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oraz z regionalnymi izbami obrachunkowymi. Autorka najbardziej rozpoznawalnej książki w zakresie finansów publicznych - Komentarza do planu kont