Komentarz do planu kont Augustowska 2017 i Książka Klasyfikacja budżetowa 2017 wyd. Beck dostępna już w sprzedaży

 • Książka Polityka rachunkowości 2017 z komentarzemPolityka rachunkowości 2017 z komentarzem
  Elżbieta Gaździki

  Wydanie 1/2017 | Isbn 978-83-269-6046-8
  Polityka rachunkowości 2017 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegółowa anal ....

 • Książka Komentarz do planu kont AugustowskaKomentarz do planu kont Augustowska
  Augustowska Maria

  Wydanie 16/2017 | Isbn 978-83-7804-346-1
  Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować ....

 • Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2017Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2017
  Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

  Wydanie 14/2017 | Isbn 978-83-7804-338-6
  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem ....

 • Książka Klasyfikacja budżetowa 2017 BeckKlasyfikacja budżetowa 2017 Beck
  Wojciech Lachiewicz

  Wydanie 2/2017 | Isbn 978-83-255-9423-7
  Książka z klasyfikacji budżetowej na 2017 rok jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak ....

 • Książka Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CDSamorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD
  Elżbieta Garczarek

  Wydanie 1/2016 | Isbn 978-83-255-9213-4
  Książka z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania. Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w ustawach samorządowych, które pozwolą na zapewnienie wspólnej ....

 • Książka VAT w jednostkach samorządu terytorialnegoVAT w jednostkach samorządu terytorialnego
  Ewa Sokołowska Strug

  Wydanie 1/2017 | Isbn 978-83-255-8886-1
  Książka zawiera o centralizacji VAT z prewskaźnikiem zawiera: - przedstawienie specyfiki odliczeń podatku VAT w JST,- opis rewolucyjnych zmian jakie ustawodawca wprowadził w podatku od towarów i usług od 1 października 2016 r. w zakresie w ogóle rozli ....

 • Książka Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowychŚrodki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych
  Świderek Izabela

  Wydanie 1/2017 | Isbn 978-83-7804-347-8
  Atutem książki o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych są liczne przykłady, schematy księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe szablony instrukcji (w tym m.in. Instrukcja gospodarowania składnikami majątku jednostki budżetowej, ....

 • Książka Sprawozdawczość budżetowa 2017Sprawozdawczość budżetowa 2017
  Katarzyna Bednarska

  Wydanie 1/2016 | Isbn 978-83-269-5609-6
  Książka przedstawia sposób sporządzania oraz obowiązujące terminy i formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian, które obowiązują od kwietnia 2016 roku. Zawiera te ....

 • Książka Plan Finansowy 2017 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowychPlan Finansowy 2017 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Izabela Świderek

  Wydanie 1/2016 | Isbn 978-83-269-5660-7
  Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, który stanowi część budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zasady opracowywania oraz dokonywania zmian w planie finansowym jed ....

 • Książka Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznychKsięgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Cellary Mieczysława

  Wydanie 2/2016 | Isbn 978-83-255-8954-7
  Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych. Porus ....

 • Książka Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)
  Grzegorz Tomala

  Wydanie 6/2016 | Isbn 9788378043034
  W książce o podatku VAT omówiono najważniejsze zagadnienia zawiązane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych. Zaprezentowano podmioty należące do sektora finansów ....

 • Książka Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznychDokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Sebastian Bach

  Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325587741
  Książka zawiera aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny !!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: - kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojekt ....

 • Książka Dyscyplina finansów publicznych pytania i odpowiedziDyscyplina finansów publicznych pytania i odpowiedzi
  Lipiec Warzecha Ludmiła

  Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325586010
  Aż 160 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu dyscypliny finansów publicznych Dzięki tej książce: - pozyskasz zbiór szczegółowych odpowiedzi na aż 160 najczęściej zadawanych pytań z zakresu finansów publicznych, - zdobędziesz b ....